แผนรับและเกณฑ์การคัดเลือก

แผนการรับ

รอบที่ 2 (Quota) : 20 คน (14 ก.พ. – 10 เม.ย. 66)
รอบที่ 3 (Admission) : 30 คน (7 พ.ค. 66–13 พ.ค. 66)


คุณสมบัติ 

Translate »