แผนรับและเกณฑ์การคัดเลือก

แผนการรับ

รอบที่ 1 (Portfolio) : 30 คน (2 สิงหาคม 2566 – 18 มกราคม 2567)

รอบที่ 2 (Quota) : 20 คน (12 กุมภาพันธ์ 2567 – 10 เมษายน 2567)

รอบที่ 3 (Admission) : 30 คน (6 พฤษภาคม 2567 -12 พฤษภาคม 2567)

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม  https://tcas.dusit.ac.th/

 

คุณสมบัติ

Translate »