12 สิงหาคม 2566  บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตร ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

Translate »